Język polski – „Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – Violetta Kalka

Język polski – „Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – Violetta Kalka

Dzięki tej lekcji:

  • poznasz historię konfliktów polsko-krzyżackich;
  • będziesz umiał (umiała) scharakteryzować Konrada Wallenroda i przeanalizować postępowanie bohatera w kontekście historycznym;
  • objaśnisz pojęcia wallenrodyzm i makiawelizm;
  • poznasz rolę poety i poezji;
  • zrozumiesz  znaczenie motta dla zrozumienia wymowy dzieła;
  • zapoznasz się z kluczowymi motywami występującymi w utworze.
Zamówienie

Kategorie:

8.00

PLN

Zamów
Copyright © 2023 Cameraman.pl